Portfolio

Travalco

September 2013 - Februari 2014

Voor mijn derde jaars stage ben ik een half jaar naar the USA vertrokken en heb ik daar stage gelopen in Miami, bij Travalco USA Inc.,een business to business reisorganisatie. Hier heb ik me voornamelijk veel bezig gehouden met het verbeteren en doorvoeren van de huisstijl. Voor dit stuk ga ik in op de redesignes van de websites.

Een andere stagiair, Lisa Knapen, en ik zijn begonnen met het duidelijk maken van de huisstijl. Er bestond op dat moment al een styleguide, maar deze werd naar ons idee niet goed doorgetrokken. Travalco wilde modern overkomen, maar toch zag de website er naar ons idee behoorlijk ouderwets uit: zo maakte het gebruik van een menu dat bestond uit ‚tabs’, werd er weinig beeld gebruikt, veel gradients en andere kleine dingen waardoor het geheel er gewoon niet erg modern uitzag. Aan ons de opdracht om dit te veranderen. We zijn samen begonnen met het maken van schetsen.

schetsenDaarna hebben we beide digitaal wat opzetjes uitgewerkt, zodat onze baas en de rest van het media team kon aangeven welke, of welke onderdelen, zij het beste vonden zodat we hier mee verder konden. Omdat 1 van mijn ontwerpen uit werd gekozen en omdat Lisa ICT doet en dus beter is met het daadwerkelijke realiseren besloten we dat ik het design op me zou nemen en zij het later zou uitwerken. Hieronder zijn twee pagina’s te zien: aan de linker kant het oude ontwerp en aan de rechter kant het nieuwe.

mainsiteOndertussen gingen we ook verder met een usability onderzoek voor voornamelijk de andere website van travalco, Travelnet. Hiervoor hebben we een usertest gehouden met 6 mensen. Hieruit kwam naarvoren dat er vooral fouten werden gemaakt met de flow, en dat de gebruikers sommige elementen over het hoofd zagen. Ook hebben we wat navigation flow testjes gedaan op usabilityhub.com waar bijvoorbeeld uitkwam dat users op de breadcrumbs klikten terwijl dat op dat moment niet mogelijk was. Alle resultaten hebben we overlegd met de rest van het team en ook aan de programmeur, waarna we keuzes konden maken over hoeverre deze uitkomsten opgelost konden worden met alleen front-end veranderingen, zodat we dit later mee konden nemen in het nieuwe ontwerp.

Gezien Lisa bezig was met het realiseren van het ontwerp voor de hoofdwebsite, ging ik verder met het ontwerpen van Flexnet. Deze wilden we in dezelfde stijl houden als de hoofdwebsite, zodat het herkenbaar was voor de gebruikers. Het ontwerpen had wel de beperking dat er in het systeem niets veranderd kon worden, en dat alle elementen wel op dezelfde plek moesten blijven, of in ieder geval zo veel mogelijk. Ik kon dus geen elementen met elkaar om gaan wisselen en kon ook niet te veel met alle afmetingen spelen omdat het anders te veel werk zou worden voor de programmeur. Uiteindelijk is dit het resultaat geworden:

flexnet